Beställ 020 -22 23 24

Miljö

Vi tror att dagens utveckling och ett nytt miljötänk kommer att skapa fler arbetstillfällen och främja kunskapen kring återvinning. Genom att ställa höga krav på innovativa ideér och synsätt kan vi forma ett bättre samhälle. För att vi ska kunna skapa en hållbar framtid krävs ett genomgripande arbete som är nödvändigt om jordens resurser ska räcka till för alla. Vi vill att våra barn ska kunna växa upp i en värld som är lite bättre.

Ett grönare tänk

Jordens resurser är begränsade, ändå konsumerar vi i allt högre takt och det produceras mer sopor och avfall för varje dag som går. Vi vill bidra till att bromsa denna utveckling. Lösningen blev Rutviks grönaste område, en lokal återvinningscentral med stor potential för vidare utveckling. Vårt mål är att bli Norrlands ledande företag inom avfallshantering samt att vår återvinningsgrad ska vara hög. Vi vill även minska transportsträckan och erbjuda en effektivare återvinning. Miljön är framtiden och vårt arbete har aldrig varit så aktuellt som idag.

Rutviksområdet

Smartare återvinning

Förutom vår återvinningscentral i Rutvik har vi tagit fram ett flertal miljövänliga produkter. Våra storsäckar kommer i tre storlekar och är anpassade för både lättare avfall, men även dörrar och badkar. Vi större behov har vi både öppna och låsbara containrar. Vi sköter både leverans och hämtning av både storsäckar och containrar.

Långsiktighet och engagemang

Våra anställdas engagemang och miljötänk är en viktig del av vårt arbete. Vi har hög kompetens inom området återvinning och arbetar alla mot samma mål. För oss innebär det att följa med i utvecklingen och omvärldsbevaka miljöfrågor, både lokalt och i världen. Vi verkar för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling samt att vi följer alla lagar och krav inom miljöområdet. Vi ser ständigt över att el- och vattenförbrukningen på vårt återvinningsområde i Rutvik är på en sparsam nivå. Vi försöker även att i största möjliga mån anlita leverantörer som erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster.