Beställ 020 -22 23 24

Sorteringsguide

Det är viktigt att sortera avfallet under rätt kategori för att minska påverkan på miljön. Tveka inte att kontakta oss
om du har några frågor, 020- 22 23 24.

Trä (obehandlat)

icon-ok
Obehandlat trä med spik, masonite, spånskivor, plywood och limträ.
Ej ok
Följande sorteras INTE som trä (obehandlat):
Tryckimpregnerat trä, målat trä, tapetserat trä (och liknande), trä med metallramar, laminatgolv, ris, stubbar och övrigt trädgårdsavfall.

 

Metall

icon-ok
Armeringsjärn, diskbänkar, gjutjärnsrör, kablar, plåtburkar (tomma), kopparrör, plåtband, plåtreglar, packband av plåt, takplåt, sanerade motorer, ventilationsplåt, stålrör och sågblad.
Ej ok
Följande sorteras INTE som metall:
Isolerade detaljer, el-centraler, lysrörsarmaturer (utan lysrör) kyl, frys, osanerade motorer, osanerade oljefat, osanerade oljetankar, brandsläckare och tryckbehållare.

 

Brännbart

icon-ok
Täckpapp, skumplast (ej CFC-haltigt), tapet, tejp, cellplast, trä, laminatskivor, papper, täckplast, plast och wellpapp.
Ej ok
Följande sorteras INTE som brännbart:
Tjärpapp (sorteras separat), vägtrummor (plast), tryckimpregnerat trä och bildäck. Brännbart får inte innehålla elektronikavfall eller farligt avfall som oljor, färg, lysrör, glödlampor och liknande. Ej matavfall.

 

Blandat avfall

icon-ok
Det som ej kan källsorteras.
Ej ok
Följande sorteras INTE som blandat avfall:
Farligt avfall så som oljor, färg, lysrör, glödlampor och liknande. Tjärpapp (sorteras separat). Ej matavfall.

 

Wellpapp

icon-ok
Well i form av kartonger, flak och rullwell. Wellpapp känns igen av det vågformiga skiktet.
Ej ok
Följande sorteras INTE som wellpapp:
Kontorspapper och wellpapp som är plastad, vaxad eller nedsmutsad med matrester.

 

Deponi

icon-ok
Glas, tjärpapp, PVC-plast, armerad plast, isolering, presenningar, plastmattor, slangar, tätskiktsduk, tyg och gips.
Ej ok
Följande sorteras INTE som deponi:
Brännbart material (plast, papper, trä), organiskt avfall, farligt avfall, elektronik och metaller

 

Farligt avfall

Asbest, gaspatroner, batterier, färgrester, kemikalier, impregnerat virke, spillolja, sprayburkar och lösningsmedel är exempel på farligt avfall och får ej slängas i våra containrar och storsäckar utan vår vetskap. Kontakta oss om ni vill att vi ska ta hand om farligt avfall.