Beställ 020 -22 23 24

Om Greencare

Greencare Solutions är ett företag inom återvinning- och avfallshantering med säte i Luleå. Vi erbjuder innovativa, effektiva, trygga och miljöanpassade lösningar till företag, verksamheter och hushåll. Tillsammans med våra kunder hittar vi den miljövänligaste och ekonomiska lösningen.

Vi har en 11 hektar återvinningsanläggning i Rutvik utanför Luleå där vi förädlar bygg- anläggning- och rivningsfraktioner. Vår vision är att Greencare Solutions ska vara det miljövänligaste företaget i Norrland.