Beställ

020 -22 23 24

Beställ 020 - 22 23 24

Återvinningsguide - så fungerar det

Det är viktigt att sortera avfallet under rätt kategori för att minska påverkan på miljön. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, 020- 22 23 24.

Trä (obehandlat)

Metall

Brännbart

Blandat avfall

Wellpapp

Deponi

Gips

Farligt avfall

Asbest, gaspatroner, batterier, färgrester, kemikalier, impregnerat virke, spillolja, sprayburkar och lösningsmedel är exempel på farligt avfall och får ej slängas i våra containrar och storsäckar utan vår vetskap. Kontakta oss om ni vill att vi ska ta hand om farligt avfall.