Beställ

020 -22 23 24

Beställ 020 - 22 23 24

Våra produkter

Det ska inte vara svårt, tidskrävande eller krångligt att återvinna. Vi erbjuder både containers och storsäckar så att du kan anpassa efter dina behov. 

Containrar

Om du behöver slänga mer material än vad som ryms i våra storsäckar hjälper vi dig att ta fram den container som passar ditt behov bäst. Vi sköter både leverans och hämtning, vilket sparar våra kunder både tid och pengar.

Storsäckar

Våra storsäckar finns i tre storlekar. Du kan använda dem till allt från mindre avfall till större föremål som till exempel dörrar. Beställ hem dina storsäckar genom att kontakta oss eller köp hos våra återförsäljare.

Sulfidjord

Försurning kan uppstå när sulfidjord med försurande egenskaper utsätts för syre, antingen naturligt på grund av landhöjningen eller när sulfidjord grävs upp och exponeras för luft.