Beställ

020 -22 23 24

Beställ 020 - 22 23 24

Våra tankar om miljö och hållbarhet

Vår affärsidé och verksamhet bygger på att bidra till en hållbar framtid. Avfallet vi hämtar upp i anpassade kärl sorteras för att återvinnas och användas i andra former. Vår anläggning är placerad nära kunderna, vilket gör att vi kan korta transporterna och därmed minska utsläppen från våra fordon.

Vi ska bli helt fossilfria. Den första satsningen är en lastbil som går på biogas. Det är en Volvo FH12 som levererades under hösten 2023. Nästa steg är att gå över till en sorteringsmaskin som drivs på ett hållbart sätt. Vi följer även utvecklingen och planerar för nästa steg när det gäller våra fordon.

För oss är det också självklart att följa alla regler och krav inom miljöområdet. Vi strävar efter att förbrukningen av el och vatten ska hålla sig på en sparsam nivå och vi väljer samarbetspartners som så långt det är möjligt erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster.