Beställ 020 -22 23 24

Zonkarta containrar

Luleå

Zon 1 (grön): Kyrkbyn, Stadsön, Rutvik, Storheden, Karlsvik, Notviken, Porsön, Björsbyn, Persön, Ytterviken.

Zon 2 (blå): Södra Sunderbyn, Norra Sunderbyn, Mjölkudden, Skutviken, Björkskatan, Lulsundet, Bergviken, Östermalm, Luleå City.

Zon 3 (röd): Bergnäset, Gäddvik, Malmudden, Skurholmen, Örnäset, Lövskatan, Bredviken, Lerbäcken, Hersön, Svartöstaden, SSAB, Bensbyn, Antnäs, Bälinge.

Boden

Zon 1 (grön): Centrala Boden, Ågärdan, Bodsvedjan, Prästholmen, Norra Svartbyn, Erikslund, Torpgärdan, Södra Svartbyn, Sävast, Norra Sunderbyn.

Zon 2 (blå): Trångfors, Vittjärv, Buddbyn, Holmfors, Svartbäcken, Notträsk, Syde


För övriga områden begär offert. Kontakta oss på 020-22 23 24.